top of page

Kaip parengti veikiančią strategiją?

Atnaujinta: 05-06


Visiems suprantama ir realiai veikianti strategija: ar tai įmanoma viešajame sektoriuje?

Visuomenė iš viešojo sektoriaus organizacijų tikisi kompetencijos, paslaugumo, greičio, efektyvaus kaštų panaudojimo, lyderystės patiems įgyvendinant tai, ką reguliuoja ir komunikuoja. Šie lūkesčiai auga, nes gyvenimas mūsų šalyje lyginamas su kitomis pažangiomis valstybėmis, didėja žmonių pilietiškumas ir supratimas, kad valstybės aparatą finansuoja jie patys. Tačiau kaip viešojo sektoriaus įstaigai ar įmonei gerinti savo paslaugas, jei ji neturi aiškaus įsivaizdavimo, kur eina ir ko siekia? Apie tai, kokią reikšmę šiuolaikinei organizacijai turi kokybiška strategija, komentuoja LEANERS partneris Robertas Šerėnas.


Kokie yra efektyvios viešojo sektoriaus organizacijos požymiai?

Įvairiose šalyse padėdami viešojo sektoriaus organizacijoms matome, kad efektyvios yra tos įstaigos, kurios pasiekia savo užsibrėžtų ambicingų tikslų ir atvirai tai deklaruoja. Tokios organizacijos neturi daug tikslų, jie būna visiškai aiškūs (pavyzdžiui, „padaryti valstybės tarnybą profesionalia“ yra miglotas tikslas). Efektyvios organizacijos veiklos planai neapsiriboja lokalių problemų sprendimu, tokių kaip popieriaus sunaudojimo ar skundų sumažinimas. Ji turi skaičiais aiškiai įvardintus rezultatus, kurių siekiama gerinant paslaugų kokybę bei didinant klientų pasitenkinimą. Taip pat išskirčiau vieną bendrą esminį efektyvių organizacijų požymį - tai nuolatinis strateginio valdymo kompetencijos tobulinimas ir nuoseklus jos taikymas praktikoje.


Su kokiais iššūkiais susiduria viešojo sektoriaus organizacijos, norinčios susikurti realiai joms padedančias strategijas?

Situacija, kurią matome įgyvendinę dešimtis projektų Lietuvoje ir užsienyje, daugelyje organizacijų yra panaši: strateginiam planavimui neskiriama pakankamai laiko, reikia stiprinti strateginių sesijų vedimo kompetenciją, nėra pakankamai žmogiškųjų resursų. Tačiau nuolat augantis užklausų skaičius mums rodo, kad organizacijos šiuos trūkumus supranta, ieško pagalbos išorėje, visų pirma, norėdamos naujomis žiniomis sustiprinti savo žmones, „užsukti“ teisingus procesus.


Į ką turėtų atkreipti dėmesį organizacijos, nebenorinčios kurti strategijų „į stalčių“?

Viešojo sektoriaus organizacijoms, planuojančioms strategijos atnaujinimo darbus, patariame jose numatyti ne daugiau kaip tris pamatuojamus labai svarbius (SMART) tikslus. Ją turėtų per dešimt minučių suprasti bet koks žmogus, dokumentas turi tilpti į vieną puslapį ir atliepti pagrindinę valstybės strategiją ir suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Svarbus dalykas – į strategijos kūrimą įtraukti organizacijos darbuotojus, kad ji neliktų tik „strateginio skyriaus“ reikalu. Šis skyrius turi ne rengti strategiją, o įtraukti visas suinteresuotąsias šalis į bendrąkūrybą ir padėti sutarti dėl esminių dalykų. Apie tai mes kalbame strateginėse sesijose, kurias ne tik fasilituojame, bet ir padedame fiksuoti įžvalgas, bet tuo pačiu apmokome mūsų klientus tai daryti patiems.

bottom of page