top of page

Projektai

LEANERS klientai ir įgyvendinti projektai

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija

Apmokėme ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų - Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, dviejų Saugomų teritorijų direkcijų, Nacionalinės žemės tarnybos - komandas, kaip supaprastinti procesus ir padidinti jų efektyvumą. Peržiūrėjome daugiau nei 15 veiklos procesų, pateikėme pasiūlymus jiems tobulinti. Padėjome parengti organizacijų strategijas, peržiūrėti ir atnaujinti organizacijos struktūrą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

360 grįžtamojo ryšio metodu nustatėme vadovų kompetencijas, suteikėme jiems grįžtamąjį ryšį apie rezultatus. Pasiūlėme vadovavimo kompetencijų ugdymo kryptis.

Užsienio reikalų ministerija

Užsienio reikalų ministerija

Supažindinome ir apmokėme ministerijos darbuotojus, kaip savo veikloje taikyti LEAN įrankius X-Matrix, vertės srautų žemėlapius, KAIZEN, Asaichi ir kt.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Padėjome sukurti organizacijos misiją, viziją, strategiją, vertybes, kartu su kliento komanda parengėme strateginius projektus.

Generalinė prokuratūra

Generalinė prokuratūra

Identifikavome pagrindinius veiklos procesus ir juos išanalizavome, nustatėme darbo krūvį lemiančius veiksnius, veiksmų laiko normas ir parengėme metodiką, kaip nustatyti darbo krūvius.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Padėjome peržiūrėti ir atnaujinti organizacijos struktūrą. Patobulinome 8 veiklos procesus asmenų aptarnavimo srityje.

Valstybinė mokesčių inspekcija

Valstybinė mokesčių inspekcija

Apmokėme kliento komandas, kaip supaprastinti procesus ir padidinti jų efektyvumą. Kartu peržiūrėjome daugiau nei 20 veiklos procesų ir parengėme jų tobulinimo planus. Organizavome sesijas, skirtas nuolatinio tobulinimo kultūrai kurti. Apmokėme darbuotojus, kaip savo veikloje taikyti LEAN įrankius X-Matrix, vertės srautų žemėlapius, KAIZEN, Asaichi ir kt.

Valstybės tarnybos departamentas

Valstybės tarnybos departamentas

Išanalizavome centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos procesus ir pateikėme pasiūlymus, kaip juos optimizuoti.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Peržiūrėjome ir patobulinome 6 procesus asmenų aptarnavimo srityje.

Statybų sektoriaus vystymo agentūra

Statybų sektoriaus vystymo agentūra

Padėjome sukurti organizacijos misiją, viziją, strategiją, kartu su kliento komanda parengėme strateginius projektus, patobulinome 6 procesus.

Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba

Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba

Apmokėme kliento komandas, kaip supaprastinti procesus ir padidinti jų efektyvumą. Kartu su jomis peržiūrėjome daugiau nei 6 veiklos procesus, pateikėme pasiūlymus ir parengėme organizacijos strategiją.

Valstybinė miškų tarnyba

Valstybinė miškų tarnyba

Apmokėme kliento komandas, kaip supaprastinti procesus ir padidinti jų efektyvumą. Kartu su jomis peržiūrėjome 4 veiklos procesus, pateikėme pasiūlymus ir parengėme organizacijos strategiją.

Valstybinė darbo inspekcija

Valstybinė darbo inspekcija

Peržiūrėjome ir pasiūlėme, kaip patobulinti organizacijos struktūrą.

Ugdymo plėtotės centras

Ugdymo plėtotės centras

Peržiūrėjome vadovėlių rengimo ir pateikimo į rinką procesą, atlikome jo ex-post poveikio vertinimą.

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras

Pravedėme strateginę sesiją, padėjome išgryninti strateginius tikslus ir jų rodiklius.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Peržiūrėjome kliento pasirinktus 4 veiklos procesus, pateikėme pasiūlymus, kaip padidinti jų efektyvumą. Projekto metu sugeneravome pasiūlymus, kaip su mažesniais resursais padidinti paslaugų teikimo greitį.  

Vilniaus mokytojų namai

Vilniaus mokytojų namai

Vilniaus ugdymo įstaigų vadovams pravedėme mokymus vadovavimo organizacijai ir organizacijos finansų valdymo temomis. Apmokėme, kaip savo veikloje taikyti LEAN įrankius X-Matrix, vertės srautų žemėlapius, KAIZEN, Asaichi ir kt.

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

Padėjome sukurti organizacijos misiją, viziją, strategiją, vertybes, kartu su biuro komanda parengėme strateginius projektus, įdiegėme darbuotojų pasiūlymų sistemą, atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimą, patobulinome biudžeto planavimo ir turto valdymo procesus. Apmokėme ministerijos darbuotojus, kaip savo veikloje taikyti LEAN įrankius X-Matrix, vertės srautų žemėlapius, KAIZEN, Asaichi ir kt.

Vilniaus rajono savivaldybė

Vilniaus rajono savivaldybė

Peržiūrėjome 18 viešųjų paslaugų teikimo procesų ir pateikėme pasiūlymus jiems tobulinti.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Peržiūrėjome 4 veiklos procesus asmenų aptarnavimo srityje bei padėjome juos pagerinti.

Telšių rajono savivaldybės administracija

Telšių rajono savivaldybės administracija

Išanalizavome priėmimo į švietimo įstaigas procesus ir parengėme naują jų modelį.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Pravedėmė 77 Kaizen sesijas visiems savivaldybės skyriams. Įvertinome projektų valdymo metodiką ir pasiūlėme, kaip ją tobulinti. Savivaldybės darbuotojams pravedėme projektinio valdymo mokymus. Apmokėme, kaip taikyti LEAN įrankius X-Matrix, vertės srautų žemėlapius, KAIZEN, Asaichi ir kt.

Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita

Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita

Išanalizavome pagrindinius veiklos procesus, pateikėme pasiūlymus, kaip juos patobulinti ir robotizuoti.

Jaunųjų gydytojų asociacija

Jaunųjų gydytojų asociacija

Padėjome organizacijai išgryninti savo misiją, viziją, strategiją. Mokymų dalyviams suteikėme strateginio mąstymo, strateginio organizacijos valdymo žinių.

Ukrainos Vyriausybės kanceliarija

Ukrainos Vyriausybės kanceliarija

Apmokėme Vyriausybės kanceliarijos darbuotojus, kaip veiklos procesus tobulinti pagal LEAN principus. Sukūrėme Procesų tobulinimo metodiką.

Ukrainos Švietimo ir mokslo ministerija

Ukrainos Švietimo ir mokslo ministerija

Išanalizavome 2 veiklos procesus, pateikėme pasiūlymus. Apmokėme darbuotojus, kaip juos tobulinti.

Ukrainos Finansų ministerija

Ukrainos Finansų ministerija

Išanalizavome daugiau nei 10 žmogiškųjų išteklių valdymo procesų, pateikėme pasiūlymus, kaip juos tobulinti. Atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimus ir organizavome HR strategines sesijas. Apmokėme ministerijos darbuotojus, kaip savo veikloje taikyti LEAN įrankius X-Matrix, vertės srautų žemėlapius, KAIZEN, KANBAN ir kt.

Ukrainos Valstybės kontrolė

Ukrainos Valstybės kontrolė

Atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimus ir organizavome žmogiškųjų išteklių valdymo strategines sesijas.

Ukrainos Muitinė

Ukrainos Muitinė

Išanalizavome daugiau nei 20 veiklos procesų, pateikėme pasiūlymus, kaip juos tobulinti. Atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimus ir organizavome žmogiškųjų išteklių valdymo strategines sesijas. Apmokėme, kaip savo veikloje taikyti LEAN įrankius - vertės srautų žemėlapius, KAIZEN, PDCA ir kt.

Ukrainos Mokesčių inspekcija

Ukrainos Mokesčių inspekcija

Atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimus ir organizavome žmogiškųjų išteklių valdymo strategines sesijas.

Ukrainos Valstybės tarnybos departamentas

Ukrainos Valstybės tarnybos departamentas

Išanalizavome 2 veiklos procesus, pateikėme pasiūlymus, kaip juos tobulinti. Atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimus ir organizavome žmogiškųjų išteklių valdymo strategines sesijas. Padėjome įsidiegti darbuotojų įsitraukimo tyrimo metodiką visoje valstybės tarnybos sistemoje.

Ukrainos Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Ukrainos Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Išanalizavome daugiau nei 30 pagrindinių veiklos procesų, pateikėme pasiūlymus, kaip juos tobulinti. Atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimus ir organizavome žmogiškųjų išteklių valdymo strategines sesijas. Padėjome parengti Ukrainos integruoto sienų valdymo strategiją. Apmokėme darbuotojus, kaip taikyti LEAN įrankius X-Matrix, vertės srautų žemėlapius, KAIZEN ir kt.

Moldovos Transporto ministerija

Moldovos Transporto ministerija

Įvertinome, kaip ES transporto teisė perkelta į nacionalinį lygmenį ir pateikėme pasiūlymus tobulinimui.

Turkijos Centrinė projektų valdymo agentūra

Turkijos Centrinė projektų valdymo agentūra

Peržiūrėjome ir pagerinome 10 veiklos procesų efektyvumą, padėjome tobulinti organizacijos struktūrą. Apmokėme darbuotojus, kaip procesus gerinti pagal vertės srautų žemėlapių metodiką, parengėme tam skirtą procedūrą.

Turkijos Transporto ir infrastruktūros ministerija

Turkijos Transporto ir infrastruktūros ministerija

Įvertinome, kaip ES transporto teisė perkelta į nacionalinį lygmenį ir pateikėme pasiūlymus tobulinimui. Rengėme teisės aktų projektus. Organizavome ES teisės taikymo praktinius mokymus.

Turkijos Geležinkeliai

Turkijos Geležinkeliai

Pravedėme rizikų valdymo mokymus. Atlikome saugos valdymo sistemų auditus.

Serbijos Transporto ministerija

Serbijos Transporto ministerija

Įvertinome, kaip ES transporto teisė perkelta į nacionalinį lygmenį ir pateikėme pasiūlymus tobulinimui. Parengėme teisės aktų projektus. Organizavome ES teisės taikymo praktinius mokymus.

Šiaurės Makedonijos Žemės ūkio ministerija

Šiaurės Makedonijos Žemės ūkio ministerija

Pravedėme procesų valdymo ir tobulinimo mokymus. Apmokėme darbuotojus, kaip taikyti LEAN įrankius X-Matrix, vertės srautų žemėlapius, KAIZEN, Asaichi ir kt.

Šiaurės Makedonijos Ekonomikos ministerija 

Šiaurės Makedonijos Ekonomikos ministerija 

Pravedėme procesų valdymo ir tobulinimo mokymus. Apmokėme darbuotojus, kaip taikyti LEAN įrankius X-Matrix, vertės srautų žemėlapius, KAIZEN, Asaichi ir kt.

Šiaurės Makedonijos Informacinės visuomenės ir administravimo tarnyba

Šiaurės Makedonijos Informacinės visuomenės ir administravimo tarnyba

Pravedėme procesų valdymo ir tobulinimo mokymus. Apmokėme darbuotojus, kaip taikyti LEAN įrankius X-Matrix, vertės srautų žemėlapius, KAIZEN, Asaichi ir kt.

Kosovo Transporto ministerija

Kosovo Transporto ministerija

Įvertinome, kaip ES transporto teisė perkelta į nacionalinį lygmenį ir pateikėme pasiūlymus tobulinimui. Parengėme teisės aktų projektus. Organizavome ES teisės taikymo praktinius mokymus.

Azerbaidžano Valstybinis egzaminavimo centras

Azerbaidžano Valstybinis egzaminavimo centras

Išanalizavome organizacijos funkcijas, pateikėme pasiūlymus, kaip tobulinti valdymo struktūrą. Peržiūrėjome centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos procesus ir pateikėme pasiūlymus, kaip juos tobulinti. Apmokėme darbuotojus, kaip gerinti procesus pagal vertės srautų sudarymo žemėlapius.

Armėnijos  Transporto ministerija

Armėnijos  Transporto ministerija

Įvertinome, kaip ES transporto teisė perkelta į nacionalinį lygmenį ir pateikėme pasiūlymus tobulinimui. Atlikome eismo saugos auditus.

Egipto Transporto ministerija

Egipto Transporto ministerija

Įvertinome, kaip ES transporto teisė perkelta į nacionalinį lygmenį ir pateikėme pasiūlymus tobulinimui.

Maroko Automobilių kelių direkcija

Maroko Automobilių kelių direkcija

Įvertinome, kaip ES transporto teisė perkelta į nacionalinį lygmenį ir pateikėme pasiūlymus tobulinimui.

Serbijos Viešojo valdymo ir savivaldybių ministerija, Viešojo sektoriaus Žmogiškųjų išteklių valdymo tarnyba

Serbijos Viešojo valdymo ir savivaldybių ministerija, Viešojo sektoriaus Žmogiškųjų išteklių valdymo tarnyba

Šiuo metu vykstančio projekto tikslas - sukurti rodiklių sistemą, leidžiančią įvertinti, kaip efektyviai valdomi valstybinio sektoriaus žmogiškieji ištekliai.

Europos geležinkelių agentūra   

Europos geležinkelių agentūra  

Peržiūrėjome ir patobulinome 8 veiklos procesus. Apmokėme agentūros darbuotojus, kaip tobulinti procesus pagal vertės srautų žemėlapius.

Europos Sąjungos patariamoji misija Ukrainoje     

Europos Sąjungos patariamoji misija Ukrainoje   

Apmokėme darbuotojus, kaip tobulinti procesus pagal vertės srautų žemėlapius.

bottom of page