top of page
Rezultatai: vidiniai ir išoriniai
Klientų ir suinteresuotų šalių poreikiai 
Misija, vizija ir vertybės
Kultūra, lyderystė, talentai ir darbuotojų įsitraukimas 
Struktūra, procesai, sistemos ir technologijos
Tikslai, strategijos ir planai 
LEANERS VADYBOS SISTEMA

LEANERS VADYBOS SISTEMA​

Leaners vadybos sistema padeda organizacijoms išgryninti savo veiklas ir resursus, kryptingai sutelkti juos į savo vizijos ir strateginių tikslų siekimą. Programą pagal LEAN metodus įgyvendina mūsų ekspertų komanda, esant poreikiui pasitelkdama žmogiškųjų išteklių bei informacinių technologijų valdymo specialistus. Leaners vadybos sistema padeda organizacijomis tapti sėkmingomis.

MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS

Kiekvienos organizacijos pamatas yra aiškiai ir visiems suprantamai apsibrėžta jos misija, vizija ir vertybės. Leaners metodai padeda organizacijoms surasti savo paskirtį. “Vizija tampa tikra tik tada, kai pažvelgi į savo širdį. Kas žiūri į išorę, tas tik svajoja, o kas pažvelgia vidun, prabunda.” (Karlas Jungas)

TIKSLAI, STRATEGIJOS IR PLANAI

Norėdama apsibrėžti aiškią savo ateities projekciją, organizacija ir jos darbuotojai turi išsikelti konkrečius strateginius bei metinius tikslus, kuriuos nori pasiekti. Tik tada kiekvienas organizacijos narys žinos, kur ji nori nukeliauti ir kas jai yra svarbu. Leaners metodai padeda organizacijų vadovams ir darbuotojams susitarti ir apsibrėžti gyvybiškai svarbius tikslus bei parengti planus, kaip juos pasiekti. “Tikslas be plano yra tik paprasta svajonė“ (Antoine de Saint-Exupéry)

STRUKTŪRA, PROCESAI, SISTEMOS IR TECHNOLOGIJOS

Pridėtinę vertę organizacijai ir jos klientams galima sukurti tik turint tinkamą valdymo struktūrą bei procesus - efektyviai veikiančią nervinę sistemą, atsakingą už kasdieninę veiklą. Ketvirtosios pramonės revoliucijos nešamiems pokyčiams organizacijos galės pasiruošti, prie jų prisitaikyti ir taip išlikti tik pasitelkusios sistemas bei technologijas. Leaners metodai padeda organizacijoms tapti savo srities inovatorėmis, kurias vertina jų klientai, partneriai ir darbuotojai. “Bet kokia pakankamai pažangi technologija yra neatskiriama nuo magijos.” (Artūras Klarkas)

KULTŪRA, LYDERYSTĖ, TALENTAI IR DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS

Organizacijų kultūra atspindi jų brandą, kuri formuoja jų reputaciją. Tik talentingi ir įsitraukę aukščiausio lygio vadovai bei darbuotojai gali padėti organizacijoms tapti ypač sėkmingomis. Leaners metodai padeda organizacijoms suformuoti vidinę komandą ir kultūrą, kuri padeda su mažiau pasiekti daugiau. "Didingus dalykus versle niekada padaro tik vienas žmogus. Juos padaro žmonių komanda" (Stevas Jobsas)

REZULTATAI: VIDINIAI IR IŠORINIAI 

Aiškūs vidiniai ir išoriniai rodikliai padeda organizacijai pasiekti užsibrėžtus rezultatus. Rodiklių priežiūra ir faktų pripažinimas stiprina nuolatinį organizacijos tobulėjimą ir atsparumą bet kokiai situacijai. Leaners metodai padeda išlaikyti organizacijos susitelkimą į rezultatus. “Nėra tokio dalyko kaip nesėkmė. Yra tik rezultatai.” (Tony Robinsas)

KLIENTŲ IR KITŲ SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ POREIKIAI 

Išsiaiškinus klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius galima nustatyti, ko jiems reikia. Įsiklausiusios į jų balsą, organizacijos gali sukurti naudingus produktus, prekes ar paslaugas. Leaners metodai padeda organizacijoms tai įgyvendinti ir kurti sėkmę. “Geriausias būdas pažvelgti į bet kokį verslą yra pažvelgti klientų akimis” (Jamie Dimon)

bottom of page