top of page

Paslauga

Organizacijos struktūros vertinimas

Susisiekite ir pasidalinsime savo patarimais!

Organizacijos struktūros vertinimas

Mūsų klientų iššūkiai:

  • Kaip žinoti, ar esama organizacijos struktūra padės siekti naujų strateginių tikslų?  

  • Kaip įvykus reformai pakeisti organizacijos struktūrą, kad pokyčiai būtų įgyvendinti sėkmingai?  

  • Kaip identifikuoti besidubliuojančias, perteklines funkcijas?

  • Kaip racionaliai paskirstyti funkcijas organizacijos viduje?

  • Ką pakeisti organizacijos struktūroje, kad sumažėtų valdymo išlaidos, racionaliau naudotųsi materialieji, finansiniai, informaciniai ir kiti ištekliai?  

  • Ką patobulinti organizacijos struktūroje, kad veikla būtų skaidresnė ir efektyvesnė?  

Taikydami gerąsias viešojo sektoriaus praktikas mes galime:

  • Atlikti dabartinės struktūros vertinimą ir analizę

  • Pateikti dabartinės struktūros tobulinimo galimybes

  • Įvertinti naujos struktūros pokyčius

  • Prižiūrėti, kaip įgyvendinamas naujos struktūros pokytis

Organizacijos struktūros vertinimas

Rezultatas

Naudodami LEANERS gerosios valdysenos metodiką padėsime jums susikurti efektyvią organizacijos struktūrą, įgalinančią greičiau pasiekti strateginius tikslus. Aiškiai atskirsite bendrąsias (angl. back-office) ir specialiąsias funkcijas, racionaliau naudosite resursus. Pradėkite savo organizaciją tobulinti jau šiandien!

Organizacijos struktūros vertinimas
Dažniausiai užduodami klausimai

Question

+

Answer

Question

+

Answer

Question

+

Answer

Question

+

Answer

Question

+

Answer

Question

+

Answer

Atsiliepimai

LR Aplinkos apsaugos ministerija - projekto dalyvis

„Pateikiamos kelios organizacijos struktūros alternatyvos ir jų palyginimas tarpusavyje, kas palengvina sprendimų priėmimą.“

Turkijos Centrinė projektų valdymo agentūra - projekto dalyvis

„Puikiai išanalizuota mūsų organizacijos struktūra, pateiktos išvados ir rekomendacijos. Pateikti pavyzdžiai, kaip kituose organizacijose sprendžiamos analogiškos problemos.“

LR Žemės ūkio ministerija - projekto dalyvė

„Su pasiūlyta ir įgyvendinta struktūra pavyko optimizuoti teritorinius padalinius ir jų veiklą, užtikrinant paslaugų pasiekiamumą ir aptarnavimo kokybę.“

bottom of page