top of page

Viešasis sektorius turi sėkmingai keistis   

Tokioms organizacijoms kaip jūsų mes padedame atsinaujinti ir dirbti efektyviau. Tam, kad darbuotojai džiaugtųsi pasirinkę darbą viešajame sektoriuje, o visuomenė būtų patenkinta kokybiškomis paslaugomis.

LEANERS partneriai

Robertas ŠerėnasAntanas DubikaitisGabrielė Šerėnienė

Kodėl LEANERS_Konsultacijos, paslaugos ir mokymai viešojo sektoriaus organizacijoms | LEANERS

Geriausios viešojo sektoriaus organizacijos:

1.

Turi įkvepiančią strategiją,

kuri savo resursus nukreipia prasmingiems ir išmatuojamiems tikslams įgyvendinti.

2.

Nuolat peržiūri savo veiklas ir procesus, kad jie būtų aktualūs, o klientai paslaugas gautų kuo greičiau ir kokybiškiau.

3.

Rūpinasi savo žmonių motyvacijos, įsitraukimo, kompetencijos augimu ir skiria tam prioritetą. 

4.

Turi stiprią komunikaciją, kuri sutelkia darbuotojus bendriems tikslams, puoselėja organizacijos kultūrą ir kuria tvarumo vertę suinteresuotoms šalims.

Mes suprantame viešojo sektoriaus organizacijų problemas ir padedame jas spręsti

Esame organizacijų vystymo bendrovė, kuri viešojo sektoriaus įstaigas bei įmones konsultuoja efektyvios vadybos klausimais. Savo klientams perduodame gerąsias valdymo praktikas, pasiteisinusias būtent viešajame sektoriuje.

 

Nuolat atnaujiname savo žinias, kad galėtume pasiūlyti veikiančius sprendimus. Vadybos metodus klientams pritaikome gerai suprasdami organizacijų specifiką. Ir visa tai darome užkurdami jų žmonių norą tobulėti.

Kodėl LEANERS_Priežastys_Konsultacijos, paslaugos ir mokymai viešojo sektoriaus organizacijoms_LEANERS

25+

LEANERS 
ekspertų tinklas Europos Sąjungoje

20+

 metų asmeninė LEANERS partnerių patirtis vadovaujančiose pozicijose viešojo sektoriaus ir verslo organizacijose

6+

metų LEANERS bendrovės patirtis, konsultuojant viešojo sektoriaus organizacijas 

45+

Projektų Lietuvoje

Žemėlapis_Kodėl LEANERS_Konsultacijos, paslaugos ir mokymai viešojo sektoriaus organizacijoms | LEANERS

Mūsų stiprybė - įvairiapusė patirtis  

Lietuvos ir užsienio viešojo sektoriaus organizacijose sukaupėme daug vadovavimo bei LEAN taikymo patirties. Savo kompetenciją toliau stipriname dirbdami įvairių įmonių valdybose.

Bendradarbiaujame su tarptautinėmis organizacijomis, kartu su partnerių tinklu įvairiose šalyse padedame gerinti viešojo sektoriaus vadybą.  

Mūsų būdas siekti
rezultatų

LEAN ir kitų vadybos metodų taikymas leidžia surasti išeitis net sudėtingiausiais atvejais. Visada su klientais susideriname jų lūkesčius, išanalizuojame unikalias situacijas, fasilituojame kūrybinės komandos darbą, metodiškai ją apmokome bei vedame prie siekiamo rezultato. Klientams patariame net ir pasibaigus projektams - vertiname kokybišką, ilgalaikį bendradarbiavimą.

Mes siūlome pasiteisinusius sprendimus

Siūlome viešajam sektoriui tinkamus, supaprastintus, lengvai pritaikomus įrankius, padedančius surinkti informaciją, ją panaudoti strategijos kūrimui, procesų gryninimui, problemų sprendimui. Lietuvoje ir užsienyje organizuojame įtraukiančius mokymus, patirties mainų bei gerosios praktikos sklaidos renginius.

Nemokamai

Įžvalgų surinkimo įrankis „Gemba Walks”

Jei esate vadovas – naudokite šį metodą, patys pamatykite, kaip vyksta darbas įvairiose pozicijose ir įsitikinkite, kaip ir kas veikia jūsų organizacijoje.

Nemokamai

Problemų sprendimo įrankis „5 Kodėl?“

Padeda nustatyti esmines problemų priežastis ir jas spręsti. Jei įprasite naudoti šį įrankį, problemos nebepasikartos, o organizacijos efektyvumas išaugs.

Nemokamai

Problemų sprendimo įrankis „A3”

Šis metodas padeda organizacijoms savo veikloje atsisakyti balasto ir nuolat tobulėti. O taip pat jis skatina išsamų, struktūruotą požiūrį, tinkamą kompleksinių problemų sprendimui.

Nemokamai

Analizės metodas „SWOT“

Padeda įsivertinti vidaus ir išorės aplinką, identifikuoti tobulintinas sritis ir priimti visapusiška informacija grįstus sprendimus.

Klientai_Generalinė prokuratūra

Generalinė prokuratūra

Identifikavome pagrindinius veiklos procesus ir juos išanalizavome, nustatėme darbo krūvį lemiančius veiksnius, veiksmų laiko normas ir parengėme metodiką, kaip nustatyti darbo krūvius.

Klientai_VMI

Valstybinė mokesčių inspekcija

Apmokėme komandas, kaip galima supaprastinti procesus ir padidinti jų efektyvumą. Kartu peržiūrėjom daugiau negu 20 veiklos procesų ir parengėme jų tobulinimo planus. Organizavome sesijas, skirtas nuolatinio tobulinimo kultūrai kurti.

Klientai_Ukrainos vyriausybė

Ukrainos Vyriausybė

Apmokėme Vyriausybės kanceliarijos darbuotojus, kaip tobulinti veiklos procesus, sukūrėme Procesų tobulinimo metodiką pagal LEAN principus. Įgyvendinome procesų tobulinimo pilotinius projektus Švietimo ministerijoje ir Valstybės tarnybos departamente.

Klientai_LR aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija

Apmokėme ministerijai pavaldžių įstaigų - Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, dviejų Saugomų teritorijų direkcijų, Nacionalinės žemės tarnybos komandas, kaip supaprastinti procesus ir padidinti jų efektyvumą. Kartu su jomis peržiūrėjome daugiau nei 15 veiklos procesų, pateikėme pasiūlymus ir parengėme organizacijų strategijas.

Logo_Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Vilniaus miesto savivaldybė

Peržiūrėjome kliento pasirinktus veiklos procesus, pateikėme pasiūlymus, kaip padidinti jų efektyvumą. Projekto metu sugeneravome pasiūlymus, kaip su mažesniais resursais padidinti paslaugų teikimo greitį.  

Klientai_Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

Padėjome sukurti organizacijos misiją, viziją, strategiją, vertybes, kartu su biuro komanda parengėme strateginius projektus, įdiegėme darbuotojų pasiūlymų sistemą, atlikome darbuotojų įsitraukimo tyrimą, patobulinome biudžeto planavimo ir turto valdymo procesus.  

Klientai ir projektai

Padaryta

bottom of page