top of page
42

ĮGYVENDINTI

PROJEKTAI

5

VYKDOMI

PROJEKTAI

7

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

ĮGYVENDINTŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIAI

Business Meeting

Projektas Nr. 1

Klientas: Valstybinė institucija

Problema: Neefektyvūs procesai.

Sprendimas: Peržiūrėti ir patobulinti procesai pagal LEAN VSM ir Standartizuoto darbo metodikas.

Rezultatai: Patobulintų procesų metinė investicijų grąža klientui (ROI) = 65.

Singapore

Projektas Nr. 4

Klientas: Paslaugų centras

Problema: Neefektyvūs procesai, nenustatyti procesų rodikliai, nesukurta atskaitingumo sistema.  

Sprendimas: Peržiūrėti ir patobulinti procesai pagal LEAN VSM ir Standartizuoto darbo metodikas, sukurti procesų matuojami rodikliai pagal LEAN CTQ ir CTB metodikas, nustatyta atskaitingumo sistema pagal LEAN Asaichi metodiką.

Rezultatai: Patobulintų procesų metinė investicijų grąža klientui (ROI) = 5.

Truck and Warehouse

Projektas Nr. 7

Klientas: Logistikos paslaugų įmonė

Problema: Neefektyvūs procesai.

Sprendimas: Atliktas įmonės procesų brandos lygio matavimas.

Rezultatai: Nustatytas įmonės procesų brandos lygis, pateikti pasiūlymai procesų tobulinimui ir efektyvinimui.

Organized Files

Projektas Nr. 10

Klientas: Valstybinė institucija.

Problema: Neefektyvūs procesai.

Sprendimas:  Atlikta poveikio vertinimo studija siekiant patobulinti procesus taikant LEAN VSM metodiką.

Rezultatai: Pateikti pasiūlymai ir galimos alternatyvos kaip patobulinti neefektyvius procesus.

Civil Engineer

Projektas Nr. 2

Klientas: Valstybinė institucija.

Problema: Neefektyvūs procesai.

Sprendimas: Peržiūrėti ir patobulinti procesai pagal LEAN VSM ir Standartizuoto darbo metodikas.

Rezultatai: Patobulintų procesų metinė investicijų grąža klientui (ROI) = 11.

Skyscrapers

Projektas Nr. 5

Klientas: Valstybinė institucija

Problema: Neefektyvūs procesai.

Sprendimas: Peržiūrėti ir patobulinti procesai pagal LEAN VSM ir Standartizuoto darbo metodikas.

Rezultatai: Patobulintų procesų metinė investicijų grąža klientui (ROI) = 8.

Successful Work Team

Projektas Nr. 8

Klientas: Valstybinė institucija.

Problema: Neefektyvi struktūra, maži darbuotojų atlyginimai.

Sprendimas: Atlikta poveikio vertinimo studija.

Rezultatai: Pateikta nauja efektyvi institucijos struktūra, pateikti pasiūlymai, kaip 30% pakelti darbuotojų atlyginimus, atliktas kelių galimybių ir alternatyvų įvertinimas.

Informative Interview

Projektas Nr. 11

Klientas: Valstybinė institucija

Problema: Neefektyvūs procesai,

Sprendimas:  Sukurti nauji ir efektyvūs procesai pagal LEAN DMADV, VSM, standartizuoto darbo metodikas ir atliktas poveikio vertinimas.

Rezultatai: Sukurti nauji efektyvūs procesai ir atliktas poveikio vertinimas.

Working Coffee

Projektas Nr. 3

Klientas: Valstybinė institucija.

Problema: Neefektyvūs procesai.

Sprendimas: Peržiūrėti ir patobulinti procesai pagal LEAN VSM ir Standartizuoto darbo metodikas.

Rezultatai: Patobulintų procesų metinė investicijų grąža klientui (ROI) = 29.

Blue Stairway

Projektas Nr. 6

Klientas: Valstybinė institucija

Problema: Neaiški institucijos misija, vizija, vertybės, neefektyvus strateginis veiklos planas.

Sprendimas: Taikant LEAN X-MATRIX metodiką nustatyta institucijos misija, vizija, vertybės ir strateginis veiklos planas.

Rezultatai: Institucija pasitvirtino naujai suformuotą misiją, viziją, vertybes ir strateginį veiklos planą.

Website on Laptop

Projektas Nr. 9

Klientas: Interneto ir TV paslaugų įmonė

Problema: Neefektyvūs procesai, neidentifikuoti įmonėje vykstantys procesai.

Sprendimas:  Nustatyti ir įvertinti įmonės procesai.

Rezultatai: Nustatytas įmonės procesų sąrašas, pateikti pasiūlymai, kuriuos procesus reikėtų tobulinti.

Designer Notebook

Projektas Nr. 12

Klientas: Valstybinė institucija

Problema: Neefektyvūs procesai.

Sprendimas: Parengta procesų tobulinimo metodika pagal LEAN KAIZEN, SIPOC, VSM, Standartizuoto darbo metodikas.

Rezultatai: Patvirtinta procesų tobulinimo metodika, atlikti mokymai ir parengta mokymo medžiaga.

bottom of page